Історія коледжу

Луцький коледж рекреаційних технологій і права створено та зареєстровано виконкомом Луцької міської ради Волинської області  (рішення №11981020000002603 від 25.04.2006р.) із правом юридичної особи. Освітню діяльність коледж здійснює у відповідності до ліцензій Міністерства освіти і науки України (серія АЕ № 270703 та серія АВ №391088).
Підготовка молодших спеціалістів у коледжі здійснюється на базі 9 та 11 класів за спеціальностями:
014 Середня освіта (Фізична культура)
015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)
017 Фізична культура і спорт
081 Право
241 Готельно-ресторанна справа

Навчальний корпус Луцького коледжу рекреаційних технологій і права 
Сьогодні у цьому навчальному закладі навчається 200 студентів. Коледж розташований у трьохповерховому корпусі в екологічно чистій парковій  зоні Луцька. У роботі адміністративно-господарської частини коледжу пріоритетним напрямком є забезпечення комфортних умов праці й навчання. Відповідно до  навчального плану за кожною дисципліною в коледжі закріплено кабінети або лабораторії. Функціонують кабінети української мови та літератури, світової літератури, іноземної мови, історії, математики і фізики, біології, лабораторія комп’ютерних систем і мереж; лабораторія програмної інженерії; лабораторія моделювання і обчислювальних методів; лабораторія документно-інформаційних технологій; лабораторія біохімії, лінгафонний кабінет, науково-дослідна лабораторія функціональної діагностики та фізичної реабілітації; юридична клініка; 2 комп’ютерні класи.
Це дає можливість тематично та методично відповідно до змісту дисципліни оформляти кабінети для ефективного проведення занять і самостійної роботи студентів. Щорічно навчальні кабінети і лабораторії поповнюються новим обладнанням, комп'ютерною технікою, літературою.
Для забезпечення навчального процесу у коледжі діє 8 циклових комісій: загальноосвітнього циклу; з фундаментальної підготовки; з правознавства; з дизайну; з педагогіки, психології та фахових методик; з фізичного виховання; з комп’ютерних технологій та з рекреаційних технологій.
Викладацька діяльність спрямовується на пошук нових шляхів забезпечення реалізації державної політики у галузі вищої освіти, оновлення її змісту, запровадження у практику нових технологій навчання і виховання студентської молоді.
У коледжі працює 51 викладач, з яких 7 кандидатів наук, 22 педагога вищої кваліфікаційної категорії, 4 – викладача-методиста. Колектив коледжу молодий – середній вік викладачів становить 37 років. Тому особлива увага надається підвищенню професійного рівня педагогічного складу.Викладачі постійно друкують свої праці у фаховій періодичній пресі, беруть участь у науково-практичних конференціях,   семінарах   на  регіональному  та державному рівнях.
Навчальний процес забезпечений усіма необхідними програмами і планами. Підготовлено методичні вказівки до практичних та семінарських занять, інструкції до лабораторних занять, методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів та контролю якості їх знань. Усі студенти коледжу забезпечені сучасними україномовними підручниками і навчальними посібниками.
Особлива увага приділяється фаховому вихованню студентської молоді. У коледжі щорічно проводиться конкурси професійної майстерності, організовуються виховні заходи з нагоди професійних свят, щодо яких ведеться підготовка майбутніх фахівців певної спеціальності.
Постійно проводяться заходи з організації дозвілля та національно-патріотичного виховання підростаючого покоління.
   
Заходи, присвячені Дню українського козацтва

 
Студенти коледжу вступають до лав Українського реєстрового козацтва

 
Викладачі завжди поряд зі своїми вихованцями
 
    
Золоті переможці – студентська команда КВК
 
   
Екскурсія до Львова
Не забуваємо і про спортивно-масову роботу –  студенти і працівники коледжу займаються у спортивних секціях, беруть участь у спортивних змаганнях серед ВНЗ I–II рівнів акредитації регіону, в тижнях здоров’я, туристичних походах тощо.
   
Студенти коледжу – переможці легкоатлетичної естафети
на приз газети «Волинь»Футбольна команда Луцького коледжу 
рекреаційних технологій і права
 
 
Український богатир Сергій Конюшок разом зі студентами та викладачами коледжу
під час заходу «Краще тверезе життя, щоб сила і слава була»

 
 У здоровому тілі – здоровий дух!
На даний час Луцький коледж рекреаційних технологій і права - це команда енергійних і перспективних однодумців, які чітко уявляють, що потрібно сучасному студентові, щоб навчання було не в тягар, а в радість. Наші викладачі навчають студентів так, щоб не тільки сформувати конкретні навички та вміння, а й розвинути в кожному повноцінну особистість, яка здатна до самовираження, творчості, креативності, стресостійкості, лідерства.
Здобуті в коледжі знання дають можливість випускникам гідно продовжувати навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації та працювати на високому професійному рівні на благо України.  
Ми в соціальних мережах:
logo logo logo
Посилання на сайти:
logo logo logo logo logo logo logo logo
Статистика
Розробка та підтримка:
logo
logo