Запрошуємо Вас на навчання

З питань вступу звертайтесь до Приймальної комісії (знаходиться на першому поверсі, вхід з Академії) або за телефоном: 097-84-26-001.

Наші спеціальності:

Форма навчання: денна/заочна, контракт.

Прийом здійснюється на основі базової (9 класів) та повної (11 класів) загальної середньої освіти, а також ОКР “Кваліфікований робітник”, “Молодший спеціаліст” та ОПС “Фаховий молодший бакалавр”.

Після закінчення коледжу студенти мають змогу продовжити навчання в Академії рекреаційних технологій і права за скороченою формою навчання, або інших закладах освіти.

Освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр.

На основі 9-го класу (базова загальна середня освіта)

тарміни навчання

На основі 11-го класу (повна загальна середня освіта)

терміни навчання

На основі ОКР “Кваліфікований робітник”, “Молодший спеціаліст” та ОПС “Фаховий молодший бакалавр”.

терміни навчання

Вступники особисто подають такі документи:

Перелік документів

Наш e-mail: lkrtpk@gmail.com.