Луцький коледж рекреаційних технологій і права створено та зареєстровано виконкомом Луцької міської ради Волинської області (рішення №11981020000002603 від 25.04.2006 р.) із правом юридичної особи. Освітню діяльність коледж здійснює відповідно до ліцензій Міністерства освіти і науки України (серія АЕ № 270703 та серія АВ №391088).

Підготовка молодших спеціалістів у коледжі здійснюється на базі 9-ти та 11-ти класів, а також на основі ОКР “Кваліфікований робітник”, за спеціальностями:

фасад коледжу

Сьогодні у цьому навчальному закладі навчається 160 студентів. Коледж розташований у трьох поверховому корпусі в екологічно чистій парковій зоні Луцька. У роботі адміністративно-господарської частини коледжу пріоритетним напрямком є забезпечення комфортних умов праці й навчання. Відповідно до навчального плану за кожною дисципліною в коледжі закріплено кабінети або лабораторії.

Для забезпечення навчального процесу у коледжі діє дві циклових комісій: з базової та фундаментальної підготовки; з професійної та практичної підготовки.

Викладацька діяльність спрямовується на пошук нових шляхів забезпечення реалізації державної політики у галузі вищої освіти, оновлення її змісту, запровадження у практику нових технологій навчання і виховання студентської молоді.

У коледжі працюють кваліфіковані викладачі, з яких 4 кандидатів наук. Колектив коледжу молодий середній вік викладачів становить 34 роки. Тому особлива увага надається підвищенню професійного рівня педагогічного складу. Викладачі постійно друкують свої праці у фаховій періодичній пресі, беруть участь у науково-практичних конференціях, семінарах на регіональному та державних рівнях.

Навчальний процес забезпечений усіма необхідними програмами і планами. Підготовлено методичні вказівки до практичних та семінарських занять, інструкції до лабораторних занять, методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів та контролю якості їх знань. Усі студенти коледжу забезпечені сучасними україномовними підручниками і навчальними посібниками.

Особлива увага приділяється фаховому вихованню студентської молоді. У коледжі щорічно проводиться конкурси професійної майстерності, організовуються виховні заходи з нагоди професійних свят, щодо яких ведеться підготовка майбутніх фахівців певної спеціальності.

Постійно проводяться заходи з організації дозвілля та національно-патріотичного виховання нового покоління.

Не забуваємо і про спортивно-масову роботу студенти та працівники коледжу займаються у спортивних секціях, беруть участь у спортивних змаганнях серед ВНЗ I-II рівнів акредитації регіону, в тижнях здоров’я, туристичних походах тощо.

На даний час Луцький коледж рекреаційних технологій і права — це команда енергійних і перспективних однодумців, які чітко уявляють, що потрібно сучасному студентові, щоб навчання було не в тягар, а в радість. Наші викладачі навчають студентів так, щоб не тільки сформувати конкретні навички та вміння, а й розвинути в кожному повноцінну особистість, яка здатна до самовираження, творчості, креативності, стресостійкості, лідерства.

Здобуті в коледжі знання дають можливість випускникам гідно продовжувати навчання у вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації та працювати на високому професійному рівні на благо України.