Освітній ступінь: Фаховий молодший бакалавр
Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт
Форма навчання: денна/заочна, контракт
Наша мета: Підготовка фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також базовими та професійними компетентностями у сфері фізичної культури та спорту, що спрямовані на здобуття студентом знань, умінь і навичок щодо побудови, корекції та оптимізації процесів спортивної підготовки, організації та проведення спортивно-масових заходів, здатності до коректної самостійної постановки та вирішення завдань науково-дослідної діяльності прикладного характеру.

Після закінчення навчання отримуєте диплом “Фахового молодшого бакалавра” європейського зразка.

Термін навчання:

 • 10 місяців – на базі ОКР “Кваліфікований робітник”;
 • 1 рік 10 місяців – на основі повної загальної середньої освіти;
 • 2 роки 10 місяців – на основі базової загальної середньої освіти.

Після закінчення навчання випускник може займати такі посади (згідно з класифікатором професій ДК 003:2010):

 • Тренер з виду спорту (федерації, збірної чи клубної команди, спортивної школи і т. ін.);
 • Тренер-викладач з виду спорту (спортивної школи, секції);
 • Інструктор-методист спортивної школи;
 • Інструктор з аеробіки;
 • Інструктор-методист тренажерного комплексу (залу);
 • Фітнес-тренер;
 • Фахівець з організації дозвілля;
 • Інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму);
 • Інструктор зі стройової та фізичної підготовки;
 • Інструктор-методист з фізичної культури та спорту;
 • Інструктор-методист з виробничої гімнастики.