Освітній ступінь: Фаховий молодший бакалавр
Галузь знань: 08 Право
Спеціальність: 081 Право
Форма навчання: денна, контракт
Наша мета: Підготовка кваліфікованого, соціально відповідального юриста, що володіє універсальними базовими професійними знаннями та вміннями, які відповідають потребам сучасного ринку праці, суспільства і держави в цілому.

Після закінчення навчання отримуєте диплом “Фахового молодшого бакалавра” європейського зразка.

Термін навчання:

 • 1 рік 10 місяців – на базі ОКР “Кваліфікований робітник”;
 • 2 роки 10 місяців – на основі повної загальної середньої освіти;
 • 3 роки 10 місяців – на основі базової загальної середньої освіти.

Після закінчення навчання випускник може займати такі посади (згідно з класифікатором професій ДК 003:2010):

 • Помічник судді;
 • Державний виконавець;
 • Консультант нотаріуса;
 • Інспектор відділу реєстрації актів цивільного стану;
 • Інспектор відділу соціального захисту населення;
 • Інспектор відділу працевлаштування;
 • Інспектор відділу кадрів;
 • Інспектор митниць;
 • Помічник слідчого;
 • Секретар суду;
 • Юрисконсульт;
 • Секретар судової колегії;
 • Помічник адвоката;
 • Помічник нотаріуса.

Освітньо професійна програма:

Навчальний план:

Рецензії і відгуки

Анкетування щодо якості ОПП(пропозиції стейкхолдерів)