Освітній ступінь: Фаховий молодший бакалавр
Галузь знань: 24 Сфера обслуговування
Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа
Форма навчання: денна, контракт
Наша мета: Надати ґрунтовну освіту у сфері готельного і ресторанного господарства з широким доступом до працевлаштування. Підготувати фахівців високого рівня, які володіють фундаментальними знаннями та практичними навичками з готельно-ресторанної справи та вміють їх застосовувати з метою ефективної організації процесу надання готельних та ресторанних послуг.

Після закінчення навчання отримуєте диплом “Фахового молодшого бакалавра” європейського зразка.

Термін навчання:

 • 10 місяців – на базі ОКР “Кваліфікований робітник”;
 • 1 рік 10 місяців – на основі повної загальної середньої освіти;
 • 2 роки 10 місяців – на основі базової загальної середньої освіти.

Після закінчення навчання випускник може займати такі посади (згідно з класифікатором професій ДК 003:2010):

 • Керівники виробничих підрозділів у закладах ресторанного господарства та інших засобах розміщення (завідувач агентства з туризму, завідувач корпусу готелю; завідувач підприємства громадського харчування, завідувач поверху готелю);
 • Керівники малих підприємств-готелів та закладів ресторанного господарства без апарату управління;
 • Менеджери (управителі) в торгівлі, готелях та закладах ресторанного господарства;
 • Менеджери (управителі) в готелях та інших засобах розміщення;
 • Менеджери (управителі) в готельному господарстві;
 • Менеджери (управителі) в ресторанному господарстві;
 • Фахівець із гостинності в місцях розміщення (готелі, туристичні комплекси та ін.);
 • Фахівець з готельної справи;
 • Фахівець з ресторанної справи.

Освітньо професійна програма:

Навчальний план: