Обсяг ліцензованих місць за денною та заочною формами навчання.

Вступ на основі базової загальної середньої освіти (після 9-го класу).

Вступ на основі повної загальної середньої освіти (після 11-го класу) в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями відповідно до переліку спеціальностей, за якими здійснювали прийом на перший курс 2021 року набору.

Вступ на основі ОКР “Кваліфікований робітник”, “Молодший спеціаліст” та ОПС “Фаховий молодший бакалавр”. в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями відповідно до переліку спеціальностей, за якими здійснювали прийом на перший курс 2020 року набору.