Освітній ступінь: Фаховий молодший бакалавр
Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 015 Професійна освіта
Предметна спеціальність/спеціалізація: 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)
Форма навчання: денна, контракт
Наша мета: Підготовка конкурентоспроможних фахівців з високим рівнем професійної компетентності, інтелектуальної активності, соціальної відповідальності, здатних здійснювати як освітню діяльність з цифрових технологій для професійної підготовки кваліфікованих робітників, так і виробничу діяльність з використання цифрових технологій з урахуванням потреб суспільства та потенційних роботодавців.

Після закінчення навчання отримуєте диплом “Фахового молодшого бакалавра” європейського зразка.

Термін навчання:

 • 10 місяців – на базі ОКР “Кваліфікований робітник”;
 • 1 рік 10 місяців – на основі повної загальної середньої освіти;
 • 2 роки 10 місяців – на основі базової загальної середньої освіти.

Після закінчення навчання випускник може займати такі посади (згідно з класифікатором професій ДК 003:2010):

 • Адміністратор бази даних;
 • Програміст;
 • Викладач професійно-технічного навчального закладу;
 • Викладач професійного навчально-виховного закладу;
 • Технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру;
 • Технік із системного адміністрування;
 • Технік-програміст;
 • Фахівець з інформаційних технологій;
 • Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення;
 • Фахівець з розроблення комп’ютерних програм;
 • Викладач-стажист;
 • Фахівець з організації інформаційної безпеки.

Освітньо професійна програма:

Навчальний план: